Distributiecentrum Delft

Herontwikkeling op een kavel van 6,3 Hectare tot een distrubutiecentrum met een BVO van 45.000M2 BVO